A CSALÁDAKADÉMIA NÉVADÓJA ÉS PÁRTFOGÓJA

A Szent Királyi család

Szent István király és Boldog Gizella királyné házasságkötésének 1000 éves jubileumát ünnepeltük 1996-ban. Ebben az évben alapítottuk a Családakadémiát, a Szent Magyar Királyi Családról neveztük el és az oltalmába ajánlottuk.

Az Árpádházból  indult ki a magyarok kereszténnyé válása. Népünk európai keresztény történelmének kezdetén egy szent házaspár áll. Ők nyitották meg az árpádházi szentek sorát, és még 17-en következnek utánuk.

István és Gizella házasságának szentségében Krisztus újra született, nemcsak a családjuk, hanem egész népük számára is.  Világító toronynak adta őket Isten a magyarok történelmének zivataros évszázadai  számára.

Az eltelt ezer esztendő igazolta munkájukat, harcaikat és áldozataikat. Nem kis szenvedéseket kellett elviselniük. Sorra haltak meg gyermekeik, végül Szent Imre is, aki a fiatal keresztény Magyarország nagy reménysége volt. Az ország jövőjével együtt ezt a fájdalmat is a Szűzanya zsámolyára helyezte Szent István. Ezzel növelte Mária kegyelmi tőkéjét, hogy ossza szét kegyelmeit a magyarság számára.

Ma is élünk ebből a cselekedetből. Családakadémiánk a Szent Magyar Királyi Család szándékaihoz, munkájához, küzdelmeihez, áldozataihoz kapcsolódik. Tőlük, belőlük akar példát, irányt és erőt nyerni szent és boldog magyar családok építésére, népünk belső megújítására; erőt és kegyelmet egy új lelki honfoglaláshoz a 3. évezred új európai kultúrájában.