A Családakadémia szervezése 1996 őszén az egyházmegyei zsinatok felhívására és a Magyar Schönstatti Családmozgalom vezetőinek egyetértésével kezdődött meg. Közös szándék volt, hogy a Családakadémia a Családmozgalom szerves részeként működjön, annak mintegy „kifelé néző arca” legyen, és így ajánlja fel a Családmozgalom tapasztalatait az egyház nyilvánossága előtt. 1996. december 29-én, Szent Család vasárnapján Óbudaváron Tilmann Beller schönstatti atya és Bíró László püspök atya jelenlétében 18 schönstatti házaspár megalapította

 a Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémiát

"A Családakadémia gondolata már évek óta itt lappangott közöttünk. Ébren tartotta és mindig újra a felszínre hozta a felelősség, hogy nem hallgathatunk arról, amit kaptunk, tapasztaltunk! Kötelességünk továbbadni megélt értékeinket minél több embernek. 

1996-ban sorozatos indításokat kaptunk ebben az irányban. Ilyenek voltak pl.: hazánk, népünk, a magyar családok soha nem tapasztalt romlása; az egyházmegyei zsinatok felhívásai, hogy a lelkiségi mozgalmak működjenek együtt a pasztorációban; a honfoglalás millecentenáriumi évfordulója; a Szent Magyar Királyi pár házasságkötésének ezredik évfordulója; az ezredfordulóra való felkészülés utolsó szakasza: a szentévek kezdete; családjaink sürgetése... 

 ...Az ősz folyamán véleménykutatást végeztünk a schönstatti családok között. Annak ellenére, hogy velünk együtt sokan mélyen átélték a gyengeség és alkalmatlanság élményét, mégis a visszajelzések egymást erősítették. Az októberi óbudavári "zsinaton" szétosztottunk egy előzetes tervezetet, azzal, hogy adják tovább és várjuk a visszajelzéseket. Aztán mindazokat, akik kifejezték részvételi szándékukat meghívtuk december 29-re, Szent Család vasárnapjára Óbudavárra az alapításra.

A Karácsony utáni rendkívül hideg időjárás, a nagy hó és csúszós utak bőven elegendő ok lehetett volna mindenkinek a távolmaradásra. De nem így történt. Megjöttek a családok és megjött Tilmann atya is Schönstattból és Bíró Püspök atya is Budapestről. Igazán szép ünnepünk volt. Mindanyian, akik ott voltunk, meggyőződhettünk róla, hogy a Szűzanya új utat nyitott meg a családok számára és új feladatokat bízott ránk. Az alapító szentmisében a püspök atya kezébe tettük a családok által aláírt ALAPÍTÓ LEVELET, melyben a Szűzanyát választottuk a Családakadémia vezetőjének és Kentenich atya közbenjárását kértük." 

A Családakadémia szervezete fokozatosan alakult ki. Az alapítás 1996. december 29-én Óbudaváron mintegy „lelki alapkő letétel” volt. Az alapítók a Családakadémia teljes kiépítését a nagy jubileumi szentévre, 2000-re tervezték. A hároméves felkészülési program kidolgozását és megvalósítását kezdetben kilenc házaspár, az ún. 0. munkacsoport vezette.

Ők határozták meg az alapelveket, a programot és hozták létre a munkacsoportokat az előadók, a szervezők és reklám és az imakör számára. A Családakadémia jogi szervezete 1998. március 28-án Budaörsön alakult meg, amit a Veszprém Megyei Bíróság 1998. június 9-én mint közhasznú egyesületet nyilvántartásba is vett. Ettől kezdve a Családakadémiát az elnök házaspár és a házaspárokból álló Elnökség vezeti.