A Családakadémia célkitűzéseiért rendszeresen imádkozik a közel 100 tagú Imakör, hogy Isten áldása legyen a munkán, a családokon.

Édesanyánk, Szűz Mária!
Segíteni akarunk Neked a családmozgalom építésénél, és nagyon örülünk, hogy szeretsz minket, és szereted a családokat. Az Egyházban különösen is fontosak a családok és az idősebb emberek. Mindketten közel vannak Isten szívéhez. Sokat beszélünk a családokról és jelentőségükről a mai világ és az Egyház számára. Manapság mindenütt az egész világon a közéletből eltűnt a keresztény hit. A nyilvános légkört különböző érdekek, dolgok, sztárok határozzák meg.  Mit akar a Jóisten ezzel mondani? Rá akar mutatni a keresztény család fontosságára, mert ott a családban lehetőség van arra, hogy naponta 24 órán át Krisztus álljon az élet középpontjában.  Ebben áll a schönstatti kegyelmi anya nagy feladata. Ezt mondja a családoknak: Ajándékozzátok nekem a keresztény életeteket! Ajándékozzátok nekem a fáradozásaitokat, amelyeket az egymás iránti keresztény szeretetért hoztok! Akkor odajövök Hozzátok a házatokba. Letelepszem Nálatok, ahogy a schönstatti kegyhelyen is megtettem. Segítek akkor Nektek, hogy otthonra találjatok Isten szívében. Gondoskodom arról, hogy a házatok Krisztus szeretetét sugározza. Ez a Schönstatt mozgalom titka. Szent Bonifác minden püspöki székhely mellé egy kolostort is létesített, hogy azt lelkileg hordozza. Kentenich atya, Schönstatt alapítója egy nagy apostoli mozgalmat alapított. Ebben két örökimádó közösség is van, akik különös szívügyüknek tekintik az imát.

Szép és nagyszerű feladat, ha az Imakör mintegy „kolostorként” hordozza családmozgalmunkat. Egy olyan ima közösség, aki arról gondoskodik, hogy a Jóisten mindig újra odaforduljon a családokhoz. De nemcsak arról az időről van szó, amit imádkozással töltenek, hanem Krisztus szenvedésében, a Mennyei Atya iránti odaadásában való részvételről is. Amikor Isten szenvedést küld, meghív bennünket, hogy Jézussal együtt mi is odaadjuk magunkat neki a kereszten. És ebben az odaadásban lehívjuk Isten szeretetét és áldását a családokra. Lehet, hogy van valami visszatérő testi vagy lelki szenvedésem, akkor ezt mondom: Mennyei Atyám  felajánlom, odaajándékozom ezt a családokért: az enyéimért és a többi családért.

Az Imakörnek tehát kettős célja van: imádság és áldozat!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK AZ IMAKÖRBE!

jelentkezés: imakor@csaladakademia.hu