Házaspárok számára

kapcsolat és jelentkezés: kepzes@csaladakademia.hu

Képzési cél
Szakmailag és személyiségben egyaránt kompetens családtrénerek képzése a családpedagógia, a kommunikációs és marketing technikák felhasználásával.

Célcsoport
Házaspárok, akik hajlandók saját házasságuk és családi életük javításán dolgozni, és az így szerzett tapasztalataikat továbbadni.

Módszertan
A közös együttléteken
- előadások (képzett házaspár-előadók)
- az előadókkal személyes megbeszélések
- csoportos megbeszélések:
- a házaspár önmagában mint kiscsoport
- az évfolyammal és a vezető házaspárral
- gyakorlatok: beszédgyakorlatok, csoport vezetés, önmegfigyelés (videó felvételen)
Az együttlétek között odahaza és a világban
- az élet alakítása
- ajánlott irodalom és a tananyag tanulmányozása

1. év anyaga
Hogyan élünk a családban?
- reflexiók a családi élet súlypontjaira;
- tapasztalatok összegyűjtése;
- az élet alakítása.

2. év anyaga
Hogyan adjuk tovább értékeinket? 
- A kibontakozó élet megfigyelése
- Mi mozgatja ma az embereket?
- Az igazságok értékké formálása

Pedagógiai alapok
A képzés P.Kentenich József pedagógiai eredményeire épül:
- a személyes eszmény, mint válasz létünk értelmére
- a házas-eszmény által ösztönzött eredeti párkapcsolat kialakulása
- organikus, holisztikus gondolkodásmód
- az önmagát is nevelő nevelő elve
- a gondviselésbe vetett "aktív" hitből való élet

Követelmény
- Az első év után dolgozat egy szabadon választott témáról
- Gyakorlati záróvizsga (kiscsoportos házi-beszélgetés) a második év végén

Időigény
Két év alatt 12 hétvége (szombat 14.30-tól vasárnap 16.00-ig) és a két nyáron egy-egy hét.

Vezetés
Egy kísérő házaspár viseli a gondját minden évfolyamnak. Az összejöveteleken ők is mindig jelen vannak, de a köztes időben is elérhetők.

Gyermekek
A képzésben az egész család részt vesz. Vagyis a házaspárok gyermekeikkel együtt jönnek. Előadások, megbeszélések stb. alatt a gyerekek foglalkoztatásáról gyermekvigyázók gondoskodnak.

kapcsolat és jelentkezés: kepzes@csaladakademia.hu