A  CSALÁDAKADÉMIA  LELKISÉGE

A Családakadémia küldetése arra vonatkozik, hogy a Schönstatt Családmozgalom tapasztalatait felajánlja és közvetítse az egyház nyilvánossága előtt minden kereső családnak.

Kentenich József atya, a nemzetközi Schönstatt Mozgalom atyja és alapítója mozgalmát mindig és rendíthetetlenül Krisztus Egyházának részeként fogta fel, mely egy „ecclesia semper reformanda”, egy folyamatosan megújulásra szoruló egyház. A családokra mint a társadalom és az egyház alapsejtjeire vonatkoztatva: ha mi a házasságunkban és a családunkban, a házainkban mint „házi egyház” megújulunk, bennünk és általunk újul az egész egyház is.

Schönstatt lelkisége három pilléren nyugszik

  • Hűség Nagyasszonyunkhoz, Máriához és a vele kötött Szeretetszövetséghez
  • Isten gyakorlati gondviselésére és vezetésére  való ráhagyatkozás és aktív együttműködés
  • Határozott hivatás- és küldetéstudat:  új  ember és új közösség kimunkálása az új évezred számára

Kentenich atya szerint

  • "Abban látom az Istentől rendelt feladatomat, hogy nagyon sok, minél több embert az örök és végtelen Isten iránti teljes odaadásra elvezessek."
  • "A beteg csontokról sem feledkezhetünk el. Itt a beteg lelkeknek meg kell gyógyulniuk..."
  • "Schönstattban megajándékoz bennünket a Szűzanya a gondviselésben való hit karizmájával."
  • "A hősies gyermekségre kell koncentrálnunk Istennel szemben."
  • "A hétköznapok szentje a munkájában, melyet az embereken és dolgokon ill. emberekkel és dolgokkal végez, azt a nagy és Istentől előre elrendelt eszközt látja, amely által a beléjük rejtett Istenképet tökéletesen kiformázza."
  • "Egészen világosan állt előttem: Az a te feladatod, hogy kimunkálj egy új embert, egy új közösséget."

Tehát nem ígér csodákat a fizikai rendben, hanem egyszerű hitet az isteni gondviselésben, életszentséget a hétköznapokban, eszköz-létet Isten és Mária kezében, gyermeki lelkületet Isten előtt, hogy az új közösségben egy új ember jöjjön létre.

1914. év október 18-án alapította Kentenich József atya a Schönstatt-mozgalmat. Az alapító szavai szerint Schönstatt önmagát egy új feltörésnek tartja az egyházban, melynek célja a világ újraformálása Krisztusban Mária segítségével. Mária hozta a világra Isten testté lett Igéjét, aki az út, az igazság és az élet; Isten akaratára kimondott igenjében lett Krisztus és minden keresztény anyja.