Családakadémia a magyar Schönstatt családmozgalom részeként jött létre 1996-ban. A 18 alapító házaspár közös célkitűzése volt, hogy a családmozgalomban felgyülemlett tapasztalatokat szervezetten továbbadja úgy a mozgalmon belül, mint kívül. Emellett ösztönözte az alapítást a kívülről jött kérés is, hogy a lelkiségi mozgalom ajánlja fel tapasztalatait a nyilvánosság előtt minden kereső közösség és család számára.

A CSALÁDAKADÉMIA KÜLDETÉSE

Úgy az egyes emberek mint közösségeik - az egész nagy emberi társadalmat is beleértve – érdekében kívánatos, hogy a házasság és a család egyre inkább kibontakozzon a szeretetben és a bölcsességben, és így Istentől kapott hivatását betölthesse. Sokan tudják azt, hogy ez jó lenne, de sokkal kevesebben azt, hogy ezt tanulni lehet. Ha pedig ezt a fontos dolgot tanulni lehet, akkor rá kell döbbennünk, hogy tanítani kell. A Családakadémia kezdeményezői rádöbbentek erre, és olyan szakembereket akarnak képezni, akik tanítani tudják mindazt, amire a házaspároknak szükségük van ahhoz, hogy egymás iránti első szerelmük álmainak reális elemeit megvalósíthassák, házas- és családi életüket egyre értelmesebbé és szebbé alakíthassák.

A tanítás és tanulás e folyamata a magyar Schönstatt családmozgalomban 1985-ben indult el és azóta hatékonyan működik. Közel 150 család tapasztalhatta meg eddig ennek a munkának az áldásait. Közülük is  - és a kívülről szemlélők közül is - többen fölvetették, hogy a felhalmozódott ismereteket és tapasztalatokat, a megélt igazságokat hozzáférhetővé kellene tenni még több házaspár számára. 
Josef Kentenich atya, a nemzetközi Schönstatt mozgalom atyja és alapítója mozgalmát mindig és rendíthetetlenül Krisztus Egyházának részeként fogta fel, mely egy „ecclesia semper reformanda”, azaz egy folyamatosan megújulásra szoruló egyház. A családokra mint a társadalom és az egyház alapsejtjeire vonatkoztatva: ha mi a házasságunkban és a családunkban, a házainkban mint „házi egyház” megújulunk, bennünk és általunk újul az egész egyház is.

Istennek minden lehetséges, de általában az általa teremtett természet rendjéhez tartja magát a megváltásban is. Ezért alapvetően fontos az egyház számára is, hogy sok egészséges család jöjjön létre, ahol erős, szabad, teherbíró és áldozatkész gyermekek nőnek fel, mert ezek a családok ringatják a majdani egészséges papok bölcsőjét. A Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémia felajánlja szolgálatát a Magyar Katolikus Egyháznak.